fbpx

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Smartmoves

Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων 

Το Νομικό Πρόσωπο «Smartmoves Ι.Κ.Ε.»

Έδρα Θεσσαλονίκη Δωδεκανήσου 7

Α.Φ.Μ. : 800977020

Δ.Ο.Υ. : Α’ Θεσσαλονίκης

αρ. ΓΕΜΗ: 146146906000

Τηλ. : 2312 315 367

emai: info@smartmoves.gr

 

Η εταιρία μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων, είτε πρόκειται για πελάτες μας, είτε για εργαζόμενους και συνεργάτες. Με το παρόν, το οποίο αναρτάται στο σύνολο του στον επίσημο ιστότοπο της εταιρίας, www.smartmoves.gr, σας ενημερώνουμε αναφορικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας με την επωνυμία «Smartmoves Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Smartmoves Ι.Κ.Ε.» .», (εφεξής καλούμενή εταιρεία), προκειμένου να χορηγηθεί ρητή από μέρους σας συγκατάθεση στην επεξεργασία αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR).

 

Πως και ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε ;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά κανόνα ενεργητικά, απαιτούν δηλαδή θετική δράση του υποκειμένου των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το εκάστοτε υποκείμενο (π.χ. πελάτης, χρήστης ιστοτόπου, συνεργάτης, υπάλληλος) δύναται να μας παρέχει προσωπικά του δεδομένα προφορικά (κατ’ ιδίαν ή τηλεφωνικώς), γραπτά (με αποστολή ή παράδοση εγγράφων ή φωτογραφιών ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού υλικού) ή και ηλεκτρονικά μέσω συμπλήρωσης υπάρχουσας στον ιστότοπο www. smartmoves.gr φόρμας επικοινωνίας με κενά πεδία, μέσω συνδεδεμένου με τον ιστότοπο παράθυρου επικοινωνίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Messenger, Instagram), μέσω εγγραφής του στο ενημερωτικό δελτίο «newsletter» καθώς και με αποστολή μηνύματος στην σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τους παραπάνω τρόπους συλλέγουμε ενεργητικά και επεξεργαζόμαστε όποια προσωπικά δεδομένα είναι αναγκαία για την διαχείριση και διατήρηση της μεταξύ μας σχέσης, για την κατάρτιση και εκπλήρωση σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του υποκειμένου των δεδομένων, την τιμολόγηση των παρεχόμενων ή λαμβανόμενων υπηρεσιών αλλά και για την εκτέλεση όσων σκοπών περιγράφονται παρακάτω.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

 

(α) Πελάτης :

Στοιχεία που τον ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα

όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ. , επωνυμία επιχείρησης,

Υλικό για την δημιουργία Ιστοτόπου

Φωτογραφίες, Βίντεο, προσωπικά στοιχεία επικοινωνία, προσωπικές πληροφορίες (π.χ. Λίγα λόγια για σας) κ.α.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο, Διεύθυνση Κατοικίας, Έδρα ατομικής επιχείρησης, Φαξ, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Καταναλωτικές Προτιμήσεις

Υπηρεσίες που προτιμούν, χρόνο που παραμένουν στην ιστοσελίδα, συσκευές με τις οποίες συνδέεστε κ.α.

 

(β) Υπ. Επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου

 

(γ) Εργαζόμενος

Υποψήφιος εργαζόμενος
Στοιχεία που τον ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα

όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, Αριθμό φορολογικού μητρώου, Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ

Στοιχεία Βιογραφικού

επαγγελματικά προσόντα, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, εκπαίδευση, τίτλοι σπουδών, επαγγελματική εμπειρία

Πέραν των ανωτέρω, επεξεργαζόμαστε και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο που τυχόν θα μας παρέχει ο χρήστης με δική του βούληση (συγκατάθεση) συμπληρώνοντας τα κενά πεδία της φόρμας ή επισυνάπτοντας κάποιο προσωπικό του έγγραφο, επικοινωνώντας μέσω συνδεδεμένου παραθύρου μέσου κοινωνικής δικτύωσης και αποδεχόμενος την παθητική συλλογή προσωπικών του δεδομένων μέσω cookies.

 

Παθητική Συλλογή Δεδομένων

Τόσο ο απλός όσο και ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνονται, ήδη κατά την πρώτη είσοδο τους στον ιστότοπο με αναδυόμενο παράθυρο για την χρήση των cookies, προκειμένου να επιλέξουν την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτών.

Περαιτέρω, δύναται να γίνει παθητική συλλογή προσωπικών σας δεδομένων, μέσω cookies. Τα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (server) του αποστολέα του cookie στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, και έχουν ως βασική λειτουργία την καταγραφή και αποστολή αποθηκευμένων δεδομένων του φυλλομετρητή (“browser”) του χρήστη, στον αποστολέα. Με την χρήση των cookies διευκολύνεται η πρόσβαση του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς και εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας. Πιο συγκεκριμένα, από τον ιστότοπο μας, συλλέγονται παθητικά, προσωπικά δεδομένα που αφορούν επιλογές του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας όπως η επιλογή της γλώσσας, για να αντιληφθούμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας και να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Ακόμη, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις λειτουργίες του Google Analytics προκειμένου μέσω cookies να συλλέγουμε πληροφορίες από ή σχετικά με τους υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές τις οποίες χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχετε εκχωρήσει, καθώς και λειτουργίες του Google Adwords για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).

 

 

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Όνομα Cookie Περιγραφή Διάρκεια
__cfduid Εισάγεται από την πλατφόρμα Cloudflare, προκειμένου να επιταχύνεται ο χρόνος φόρτωσης της ιστοσελίδας. Αναγνωρίζει μεμονωμένους χρήστες πίσω από μια κοινή διεύθυνση IP και εφαρμόζει ρυθμίσεις ασφαλείας ανά πελάτη (εντοπισμός αξιόπιστης επισκεψιμότητας ). Δεν αντιστοιχεί σε κανένα αναγνωριστικό χρήστη και δεν αποθηκεύει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης. 1 χρόνο
woocommerce_cart_hash Το συγκεκριμένο cookie συγκρατεί πληροφορίες για το καλάθι, ως σύνολο, κατά την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς, και εντοπίζει πότε γίνονται αλλαγές στο καλάθι. Cookie μιας Συνεδρίας
woocommerce_items_in_ cart Το συγκεκριμένο cookie συγκρατεί πληροφορίες για το καλάθι, ως σύνολο, κατά την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς. Cookie μιας Συνεδρίας
wp_woocommer ce_session_1 Μέσω του συγκεκριμένου cookie, κάθε πελάτης αντιστοιχίζεται με ένα μοναδικό κωδικό, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν στην βάση δεδομένων τα στοιχεία καλαθιού αυτού κατά την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς. 8 ημέρες
wp-settings-time2 Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του περιβάλλοντος του διαχειριστή του ιστοτόπου και πιθανόν και του περιβάλλοντος του κύριου ιστοτόπου. 10 μήνες
wp-settings-2 Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του περιβάλλοντος του διαχειριστή του ιστοτόπου και πιθανόν και του περιβάλλοντος του κύριου ιστοτόπου. 10 μήνες
ct-ultimate-gdpr-cookie Αποθηκεύει προσωρινά την επιλογή του χρήστη, στο αναδυόμενο παράθυρο ενημέρωσης για τον την Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την χρήση των Cookies. Cookie μιας Συνεδρίας
ct-ultimate-gdpr-cookie-level Διαπιστώνει και αποθηκεύει την έκταση της συναίνεσης του χρήστη ως προς την παθητική συλλογή προσωπικών του δεδομένων μέσω των cookies. 1 μέρα

Cookies Στατιστικών

Όνομα Cookie Περιγραφή Διάρκεια
_gtm Το cookie διαχειριστή ετικετών Google, χρησιμοποιείται από την Google για την προετοιμασία των Google Tag Manager και Google Analytics. 2 μέρα
_ga Το Google Analytics cookie, χρησιμοποιείται από τη Google για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο. Συλλέγει πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού επισκεπτών στον ιστότοπο. 2 χρόνια
_gid Το Google Analytics cookie, χρησιμοποιείται από τη Google για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο. Συλλέγει πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού επισκεπτών στον ιστότοπο. 1 μέρα
_gat Το συγκεκριμένο cookie, της Google Universal Analytics, χρησιμοποιείται για να μειώσει το έυρος των αιτημάτων και να περιορίσει την συλλογή δεδομένων απο έναν ιστότοπο, που έχει υψηλή επισκεψιμότητα στην ίδια περιοχή. 1 λεπτό

 

Newsletter

Για την περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) μέσω του Ιστοτόπου, η συλλογή των στοιχείων και στη συνέχεια η αποστολή των ενημερωτικών μηνυμάτων στη δηλωθείσα από τον χρήστη ηλεκτρονική διεύθυνση, λαμβάνει χώρα κατόπιν της ρητής συναίνεσης αυτού, ο οποίος με μόνη την εγγραφή του ρητώς συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του, την επεξεργασία τους για τον συγκεκριμένο σκοπό και τη συνακόλουθη αποστολή σε αυτόν των ενημερωτικών μηνυμάτων. Αμέσως μετά την εγγραφή στο newsletter o Χρήστης θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα, που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ενεργοποιήσει την επιλογή πιέζοντας τον υπερσύνδεσμο link που θα του δοθεί θα διαγραφεί εύκολα και απλά από newsletter.

 

Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Η εταιρεία μας αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπος ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως ούτε απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Η πολιτική μας είναι να μη συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών. Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει η επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών, εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία .

 

Σκοποί επεξεργασίας

Ο απλός χρήστης όταν επιχειρεί να εισάγει προσωπικά του δεδομένα (π.χ. με μήνυμα στην φόρμα επικοινωνίας )ενημερώνεται για τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών και επιλέγει για ποιους συναινεί. Ο εγγεγραμμένος χρήστης κατά την διαδικασία εγγραφής και προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτή θα πρέπει προηγουμένως να επιλέξει μεταξύ των σκοπών επεξεργασίας προσωπικών του δεδομένων. Ενώ και οι δυο, ανά πάσα στιγμή μπορούν να ανατρέξουν στο παρόν πλήρες κείμενο Πολιτικής Προστασίας επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος του ιστοτόπου ώστε να είναι σε θέση να παράσχουν ή όχι την συγκατάθεση τους, καθώς και να άρουν αυτή ή να ασκήσουν τα λοιπά δικαιώματα τους. (Μετάβαση σε πλήρες κείμενο (link) Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ).

 

Συμμόρφωση με την Νομοθεσία Π.χ. Παράδοση παραστατικών σε τυχόν έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας
Λειτουργικότητα Ιστοτόπου Π.χ. Εισαγωγή ηλεκτρονικής διεύθυνσης προκειμένου να αποσταλεί μήνυμα μέσω πλατφόρμας ιστοτόπου
Τιμολόγηση Π.χ. τιμολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών, υπολογισμό αποδοχών εργαζομένων και αμοιβών συνεργατών
Επικοινωνία Π.χ. σε συμβατικό και σε προσυμβατικό στάδιο για λόγους ενημέρωσης ή και προώθησης υπηρεσιών
Κατάρτιση και Εκτέλεση Σύμβασης Π.χ. Της μεταξύ μας σύμβασης αλλά και της όποιας σχετικής συμβάσεως με συνεργάτες και τρίτους εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο
Εξυπηρέτηση, Ανταπόκριση στις απαιτήσεις, εκπλήρωση αιτημάτων Π.χ. Υπηρεσία εξυπηρέτησης, Ενημέρωση σε περίπτωση αναβάθμισης server κ.α.
Βελτιστοποίηση και Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών Ανάλυση Δεδομένων με όρους ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας προκειμένου να συναχθούν καταναλωτικές τάσεις Π.χ. πόση ώρα περιηγείστε, ποια πακέτα υπηρεσιών προτιμάτε
Προώθηση μέσω Διαφήμισης Π.χ. Διαγωνισμούς, Κληρώσεις, ειδικές προσφορές

Εφόσον συναινείτε ή συντρέχει κάποιος άλλος νομιμοποιητικός λόγος, τόσο εμείς όσο και οι λοιποί αποδέκτες επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς αλλά και κάθε άλλο συμβατό σκοπό, εφόσον η συλλογή έχει ως νομική βάση υπάρχουσα σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων, έννομο ή ζωτικό συμφέρον αυτού.

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (αποδέκτες) ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται από τους εταίρους, τον διαχειριστή και τους υπαλλήλους της εταιρίας καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες αυτής και λοιπούς εκτελούντες την επεξεργασία εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, και υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο ΓΚΠΔ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεσμεύονται να τηρήσουν την απαραίτητη εμπιστευτικότητα, σέβονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

 

Για τι χρονική διάρκεια διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών της συλλογής και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο αμέσως μετά, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η συνέχιση της τήρησης τους ( π.χ. υποχρέωση τήρησης παραστατικών και λογιστικών εγγράφων).
Σε περίπτωση που ο νομιμοποιητικός λόγος κτήσης αυτών είναι η συμβατική μεταξύ μας σχέση, αν για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί, ενδέχεται πέραν των ανωτέρω να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για όσο επιπλέον χρόνο απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

 

Ποιες γενικές αρχές ακολουθούμε κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ;

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών μας, μεριμνούμε ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αφενός να εδράζεται σε μια από τις περιοριστικά αναφερόμενες βάσεις νομιμότητας της επεξεργασίας (Συγκατάθεση, Σύμβαση, Εκ του νόμου υποχρέωση, Ζωτικό Συμφέρον, Δημόσιο Συμφέρον) και αφετέρου να είναι σύμφωνη με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. Οι σκοποί της επεξεργασίας είναι σαφείς, νόμιμοι και εκ των προτέρων γνωστοί στο υποκείμενο των δεδομένων, ενώ τα δεδομένα που συλλέγονται είναι τόσα όσα απαιτούνται για τους σκοπούς αυτούς και διατηρούνται τόσο όσο απαιτείται για την υλοποίηση τους. Λαμβάνουμε επαρκή οργανωτικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα ασφάλειας για πρόληψη κινδύνων όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή ή παράνομη χρήση.

 

Ποια είναι τα Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων ;

Δικαίωμα Πρόσβασης : Δικαιούται να ζητά επιβεβαίωση κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά του δεδομένα, υφίστανται επεξεργασία, και εφόσον συμβαίνει τούτο την πρόσβαση σε αυτά και σε πληροφορίες που αφορούν τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες αυτών. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα και με δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ( π.χ. συλλογή μέσω του ιστοτόπου), ο χρήστης λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων που τον αφορούν εξίσου σε συνήθως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο.

Δικαίωμα Διόρθωσης: Δύναται να αιτηθεί την διόρθωση ανακριβών ή την συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών του δεδομένω.

Δικαίωμα στη Λήθη: Δύναται να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ανακαλώντας την συγκατάθεση του, εκτός αν η υποχρέωση διατήρησης των προσωπικών δεδομένων επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία ή η επεξεργασία αυτών στηρίζεται σε άλλο πέραν της συγκατάθεσης έγκυρο νομιμοποιητικό λόγο.

Δικαίωμα Φορητότητας: Δικαιούται να ζητά και εντός ευλόγου χρόνου να λαμβάνει προσωπικά δεδομένα που έχει παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ώστε να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα Εναντίωσης και Περιορισμού της επεξεργασίας : Δύναται να παρέμβει αναστέλλοντας την επεξεργασία των δεδομένων του, αν εκκρεμεί επαλήθευση της ακρίβειας αυτών ή της νομιμότητας της επεξεργασίας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: μπορεί να προβεί σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, www.dpa.gr), εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο, αφού προηγουμένως τα έχει ασκήσει ενώπιον του υπεύθυνου επεξεργασίας, χωρίς ικανοποιητική ανταπόκριση εντός ευλόγου χρόνου.εκ του νόμου προβλεπόμενη υποχρέωση αυτού.

Πως ασκούνται τα Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων ;

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e – mail ή κατ’ ιδίαν στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία. Περαιτέρω συγκεκριμένα ως προς τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου, τα δικαιώματα πρόσβασης και διαγραφής δύνανται να ασκηθούν μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, πατώντας σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας και καταχωρώντας το σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων που τον αφορούν σε συνήθως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε το υποκείμενο θα επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συμμορφώνεται αφ’ ης στιγμής έλαβε γνώση και εντός ευλόγου χρόνου προς το ασκηθέν δικαίωμα, ενώ δικαιούται να αρνηθεί την συμμόρφωση σε αυτό εφόσον η άσκηση του αντίκειται στο νόμο, ή συγκρούεται με άλλη υπέρτερη Η συμμόρφωση δε σε ορισμένα δικαιώματα ενδέχεται να οδηγήσει σε ανυπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών ή προσυμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρηση.

Τι μέτρα ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνονται ;

Η εταιρία « Smartmoves I.K.E.», λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά, ( Ενδεικτικά: Διαβάθμιση πρόσβασης δεδομένων, δηλώσεις εμπιστευτικότητας, ορθή διαχείριση φυσικού αρχείου το οποίο τηρείται μόνο όταν είναι απαραίτητο λόγω της φύσης των δεδομένων ) τεχνικά, (Ενδεικτικά: Ταυτοποίηση – Αυθεντικοποίηση χρηστών, αυτόματη αποσύνδεση υπολογιστών, τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, τήρηση log files χρηστών, κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση) και φυσικά μέτρα ασφαλείας (πόρτα ασφαλείας, πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων μόνο με επίβλεψη )προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, καθώς και την προστασία αυτών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας .

 

Επικαιροποίηση Πολιτικής Προστασίας;

Η εταιρία δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, οπότε και θα την αναρτά στον ιστότοπο της εταιρίας www. smartmoves.gr.