fbpx

Γενικοί Όροι Χρήσης Ιστοτόπου και E – Shop

Προοίμιο
Ο Ιστότοπος smartmoves.gr, αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό χώρο της εταιρείας με την επωνυμία «SmartMoves Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «SmartMoves Ι.Κ.Ε.», με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός Δωδεκανήσου 7 τ.κ. : 54626, Α.Φ.Μ.: 800977020 της A’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, αρ. ΓΕΜΗ: 146146906000, τηλέφωνο: 2312 315 367 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : info@smartmoves.gr (εφεξής και ως «εταιρεία»).

H χρήση του ιστοτόπου smartmoves.gr διέπεται από τους κάτωθι όρους χρήσης.

1. Δεσμευτικότητα

1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

1.2. Ο εκάστοτε επισκέπτης του Διαδικτυακού Χώρου, ο οποίος για τις ανάγκες των παρόντων όρων χρήσης καλείται «Χρήστης», αποδέχεται ότι με μόνη την περιήγησή του στον Διαδικτυακό Χώρο συναινεί στο περιεχόμενο των όρων χρήσης που διέπουν τη λειτουργία του, τους οποίους δηλώνει ότι ανέγνωσε, κατενόησε και αποδέχεται, άλλως, σε περίπτωση διαφωνίας, καλείται να μη συνεχίζει την περιήγηση.

2. Προσωπικά Δεδομένα

2.1. Ειδικότερα, ως προς την Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Χρήση των cookies (α ) ο απλός χρήστης ενημερώνεται, ήδη κατά την πρώτη είσοδο του στον ιστότοπο με αναδυόμενο παράθυρο για την χρήση των cookies, και επιλέγει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτών, και για τους σκοπούς επεξεργασίας προσωπικών του δεδομένων σε κάθε περίπτωση που επιχειρεί να εισάγει προσωπικά του δεδομένα (π.χ. με μήνυμα στην φόρμα επικοινωνίας ) οπότε και επιλέγει για ποιους σκοπούς επιθυμεί αυτά να επεξεργάζονται, ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέξει στο πλήρες κείμενο Πολιτικής Προστασίας επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος του ιστοτόπου ώστε να είναι σε θέση να παράσχει ή όχι την συγκατάθεση του, καθώς και να άρει την σχετική συγκατάθεση ή να ασκήσει τα λοιπά δικαιώματα του. (Μετάβαση σε πλήρες κείμενο (https://smartmoves.gr/privacy-policy/) Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ). (β) ο εγγεγραμμένος χρήστης κατά την διαδικασία εγγραφής και προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτή θα πρέπει προηγουμένως να επιλέξει μεταξύ των σκοπών επεξεργασίας προσωπικών του δεδομένων.

2.2 Σε ορισμένες περιπτώσεις ο χρήστης δύναται εκουσίως μέσω Πλαισίων Επικοινωνίας να μας παρέχει προσωπικά του δεδομένα, ήτοι με συμπλήρωση υπάρχουσας στον ιστότοπο www.smartmoves.gr φόρμας επικοινωνίας με κενά πεδία, με εγγραφή του στον ιστότοπο ή στο ενημερωτικό δελτίο «newsletter» καθώς και με αποστολή μηνύματος στην σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να περιηγείται στον ιστότοπο χωρίς να παράσχει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, εφόσον αυτά δεν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της απαιτούμενης από μέρους του χρήστη ενέργειας (π.χ. Αίτημα του χρήστη να προβεί σε επικοινωνία μαζί του η εταιρία χωρίς να παραχωρεί τηλέφωνο), ή δεν καθιστούν αδύνατη την λειτουργία του λογισμικού ( π.χ. αποστολή e-mail χωρίς χρήση Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης ). Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου. Ωστόσο, εάν προχωρήσει στην συμπλήρωση αυτών ρητά συναινεί στην επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των σκοπών και υπό τους όρους που αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.3. Εάν ο χρήστης επιλέξει να εγγραφεί ή να συνδεθεί στον Ιστότοπο της εταιρείας χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητά του και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Facebook, Google ή Twitter) με την εταιρεία, συλλέγουμε τυχόν πληροφορίες ή περιεχόμενο που χρειάζονται για την εγγραφή ή σύνδεση, για τα οποία ο χρήστης έχει δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, όπως το όνομά και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.4. Σε κάθε περίπτωση τα όποια μηνύματα των Χρηστών αλλά και τα όποια μηνύματα προς Χρήστες είναι απολύτως εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τη χρήση τού προσώπου στο οποίο καθένα απευθύνεται και το οποίο ζήτησε την επικοινωνία. Κανένα μέρος από αυτά δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεών του απαγορεύονται αυστηρά.

3. Περιεχόμενο Διαδικτυακού τόπου

3.1. Οι πληροφορίες, που περιλαμβάνει ο Ιστότοπος έχουν κατ’ αρχήν πληροφοριακό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην διευκόλυνση του χρήστη, ο οποίος σχηματίζει έτσι μια πρώτη εικόνα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα δύναται τόσο μέσω υπάρχουσας στον ιστότοπο φόρμας επικοινωνίας, όσο και τηλεφωνικώς ή κατ’ ιδίαν στην έδρα της εταιρίας να ενημερωθεί περεταίρω.
3.2. Περαιτέρω μέσω του Ε – Shop διατίθενται υπηρεσίες φιλοξενίας , τις οποίες ο χρήστης αφού προηγουμένως εγγραφεί, δύναται να αποκτήσει άμεσα ηλεκτρονικά. Τα χαρακτηριστικά των πακέτων φιλοξενίας προσδιορίζονται αποκλειστικά μέσω των πληροφοριών που αναρτώνται στο σχετικό σημείο του ιστοτόπου.

4. Υπηρεσίες Φιλοξενίας

4.1. Όπως αναφέρεται ήδη στην παράγραφο 3.2., μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ των τριών πακέτων φιλοξενίας, οπότε και προχωρά σε προσθήκη στο καλάθι, και αφού εισάγει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία και επιλέξει τον τρόπο πληρωμής ολοκληρώνει την αγορά του και λαμβάνει σχετικό μήνυμα στην δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

4.2. Ο χρήστης δύναται να πληρώσει μέσω λογαριασμού PayPal ή με πιστωτική κάρτα ( Visa, Mastercard, American Express, Viva Electron ) μέσω της υπηρεσίας VivaPayments.

4.3. Για την ασφάλεια των χρηστών, ο Ιστότοπος μας κατασκευάστηκε και λειτουργεί βάσει αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας τύπου SSL Validation, ωστόσο oι συναλλαγές διασφαλίζονται πρωτίστως βάσει των πρωτοκόλλων και των συστημάτων ασφαλείας που χρησιμοποιεί η VivaPayments και η PayPal, δεδομένου ότι και η οθόνη στην οποία εισάγονται τα στοιχεία συναλλαγής ανήκει στο περιβάλλον των συστημάτων της VivaPayments και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτήν χωρίς δική μας παρέμβαση. Επιπλέον ουδεμία πρόσβαση έχουμε σε στοιχεία της χρεωστικής κάρτας (π.χ. αριθμός, ημερομηνία λήξης, CV2) και άρα και καμία ευθύνη για διαρροή αυτών ή επιπλοκή στην διαδικασία.

4.5. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει αποδεικτικό ολοκλήρωσης και να το αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή σε μορφή pdf, με την ολοκλήρωση της αγοράς. Ενώ το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο—απόδειξη) αποστέλλεται στην δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

4.6. Οι αρχικές τιμές των πακέτων φιλοξενίας, είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. ( 24%), το οποίο υπολογίζεται χωριστά και προκύπτει η τελική τιμή.

4.7. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει εντός 14 ημερών, από την ολοκλήρωση της αγοράς. Το δικαίωμα ασκείται με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@smartmoves.gr, όπου δηλώνεται ρητά η σχετική πρόθεση του, και επιστρέφεται το τίμημα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

5. Ευθύνη Χρήστη

5.1. Ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν.

5.2. Πιο συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις όπου δίνεται από την smartmoves.gr, η δυνατότητα στον εγγεγραμμένο χρήστη – μέλος να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα σε άλλο χρήστη ή μέλος οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο – εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή ή δημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων, να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών, να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε υλικό εξάρτημα (hardware) ή λογισμικό (software) ηλεκτρονικού υπολογιστή ή έξυπνων ή μη ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου, να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού), να περιέχει ψευδή, ανακριβή ή ηθελημένα ελλιπή στοιχεία ως προς το πρόσωπο, την ιδιότητα, τα προσωπικά στοιχεία και το λόγο επίσκεψης της ιστοσελίδας-καινοτόμου πλατφόρμας του συγκεκριμένου χρήστη.

5.3. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρίας ή των διαχειριστών του ιστοτόπου για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για αθέτηση όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτή.

6. Τροποποίηση

6.1. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος δύναται να αλλάξει τόσο κατά τη δομή όσο και κατά το περιεχόμενό του, κατά την ελεύθερη κρίση της εταιρείας και άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

6.2. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Συνεπώς συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Ο Χρήστης δέχεται ότι κάθε φορά με μόνη την περιήγησή του έχει ενημερωθεί για πιθανές τροποποιήσεις λειτουργίας του Ιστότοπου καθώς και για πιθανές αντίστοιχες τροποποιήσεις των σχετικών όρων

7. Υπερσυνδέσεις σε τρίτες ιστοσελίδες

7.1. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Διαδικτυακός Χώρος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή και υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς χώρους τρίτων προσώπων φυσικών ή και νομικών, με τους οποίους ο υπεύθυνος του Ιστότοπου δεν έχει καμία σχέση και δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν γένει περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών. Ειδικότερα, κάθε ένας από τους διαδικτυακούς τόπους, που συνδέεται με τον Ιστότοπο διέπεται από δικούς τους όρους χρήσης, των οποίων ο Χρήστης πρέπει να λάβει γνώση πριν περιηγηθεί σε αυτούς. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο υπεύθυνος του Ιστότοπου δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε από αυτούς τους τρίτους ιστότοπους ή και για το περιεχόμενό τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης των εν λόγω τρίτων διαδικτυακών χώρων. Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης επισκεφθεί διαδικτυακούς χώρους τρίτων μέσω συνδέσμων και υπερσυνδέσμων του Ιστότοπου είναι χρήσιμο πριν την περιήγηση του σε αυτούς να ενημερωθεί για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των διαδικτυακών χώρων για την οποία ο υπεύθυνος δεν φέρει καμία ευθύνη.

8. Περιορισμός Ευθύνης

8.1. Για την ασφάλεια των χρηστών, ο Ιστότοπος μας κατασκευάστηκε και λειτουργεί βάσει αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας τύπου SSL Validation. Κατόπιν τούτου ο υπεύθυνος του Ιστότοπου ενημερώνει τον Χρήστη, και ο Χρήστης αποδέχεται, ότι έχει οργανώσει τη λειτουργία του Ιστότοπου ώστε να είναι δυνατή η συνεχής και χωρίς προβλήματα περιήγηση σε αυτόν.

8.2. Ωστόσο, για λόγους που δεν οφείλονται στον υπεύθυνο του Ιστότοπου και ιδίως εξαιτίας της φύσης των διαδικασιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ίσως ανακύψουν προβλήματα στον Ιστότοπο π.χ. ενδεικτικά διαταραχές, καθυστερήσεις, λάθη, παραλείψεις ή ιοί, στον τρόπο εμφάνισης ορισμένων σελίδων, κατηγοριών, στη λειτουργία εφαρμογών κ.α. , για τα οποία ο υπεύθυνος του ιστοτόπου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, δεδομένου ότι επέδειξε κάθε δυνατή επιμέλεια για την αποτροπή τους και άρα δεν οφείλει να αποκαταστήσει τυχόν ζημία που θα επέλθει από αυτά στον χρήστη.

9. Πνευματική Ιδιοκτησία

9.1. Το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου αποτελεί πρωτότυπο δημιούργημα, ήτοι αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρίας ή και τρίτων συμβατικά συνδεόμενων με αυτή. Ενδεικτικά περιεχόμενο του Διαδικτυακού Χώρου, αποτελούν οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα αρχεία, τα λογότυπα, τα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα λογισμικά, τα κείμενα κ.λπ.. Το υλικό που υπάρχει στον Ιστότοπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, δημοσιευθεί, εκτελεσθεί ή χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου ή του υλικού, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων (links) προς τρίτους.

9.2. Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή εμπορικής ή και οικονομικής εκμετάλλευσης του συνόλου ή και τμήματος του περιεχομένου του Διαδικτυακού τόπου. Επιτρεπτή είναι μόνο η προσωπική, μη εμπορική και μη οικονομικά εκμεταλλεύσιμη χρήση.

9.3. Υλικό που κατά τα ανωτέρω ανήκει σε τρίτους πελάτες ή συνεργάτες της εταιρίας (π.χ. υλικό από projects που έχουμε ολοκληρώσει ), αναρτάται από εμάς μόνο κατόπιν συναίνεσης αυτών.

10. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

10.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας www.smartmoves.gr, δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά και χωρίς την προσφυγή σας σε δικαστήριο, με την διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), ως προβλέπεται από την ΚΥΑ 70330/2015, με την οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=EL) και να ακολουθήσετε τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγκεκριμένοι από την χώρας μας Φορείς Επίλυσης Διαφορών που δύναται να επιλύσουν την διαφορά που τυχόν ανακύψει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή «Ο Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr).

11. Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

11.1. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας μας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

12. Επικοινωνία

12.1. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ερώτηση σχετικά με τoυ Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@smartmoves.gr, ή τηλεφωνικά στο 2312 315 367
Γενικοί Όροι Χρήσης Ιστοτόπου και E – Shop